ฟังเสียงประชาชนขอนแก่นก่อนถอดหน้ากากอนามัยมิ.ย.65

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 16:12 น.
ฟังเสียงประชาชนขอนแก่นก่อนถอดหน้ากากอนามัยมิ.ย.65
ขอนแก่น-ฟังเสียงประชาชนก่อนถอดหน้ากากอนามัยมิ.ย.65 มีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจสถานการณ์ระบาดโควิด-19

ที่จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขเตรียมกำหนดมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลงด้วยการงดสวมใส่หน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือน มิ.ย.65 แต่ยังคงมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสวมใส่อยู่ 3 กรณี คือกลุ่ม 608,การอยู่ร่วมกันในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและการจัดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก

นายสรายุทธ เมินกระโทก นักเรียน ร.ร.กัลยาณวัตร กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังมีมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้หายไปหมด และยังมีมาอยู่เรื่อยๆ คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะติดอยู่และการใส่หน้ากากเป็นนิวนอร์มอลไปแล้วแล้วแต่คนบางส่วนอาจจะยังใส่ บางส่วนอาจจะถอด แต่สำหรับตัวผมการใส่หน้ากากไม่ได้ป้องกันแค่โควิด ยังป้องกันมลพิษทางอากาศที่ขอนแก่นยังพบเจอเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นควัน PM 2.5 ยังอยากให้ใส่หน้ากากเพื่อช่วยเซฟตัวเองก่อน บางครั้งการฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดบางส่วนยังไม่ได้ฉีดหรือยังฉีดไม่ครบก็ยังมีประชากรบางส่วนยังไม่ได้มีการเข้าถึงการฉีดวัคซีนก็ยังมี

ขณะที่ น.ส.สุดสรัตน์ เหลาคม นักเรียน ร.ร.กัลยาณวัตร กล่าวว่า เห็นด้วยเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคทั่วไปแล้วและอีกอย่างทางโรงเรียนก็ได้มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วและทางโรงเรียนได้พานักเรียนไปฉีดวัคซีนเข็มที่3 ของนักเรียนทั้งหมดครบแล้ว และโรงเรียนยังได้มีห้องไอโซเลชั่นรูมไว้เก็บไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยจึงมั่นใจ ถ้ามีการให้ถอดหน้ากากจริงๆจะถอดหน้ากากเพราะมั่นใจว่าประชาชนคนทั่วไปมีความรู้เพิ่มขึ้น รับวัคซีนครบ และดูแลตัวเองได้แล้วเพราะเราอยู่กับโรคนี้มา 2 ปีแล้ว และทางโรงเรียนก็มีมาตรการที่ดีในการจัดการสถานการณ์ต่างไว้อย่างดีตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรแล้ว

ด้านนายทเนตร์ ชาสังข์ อายุ 66 ปี ชาว จ.ขอนแก่น คนขับรถรับจ้าง กล่าวว่า เห็นด้วยทั้ง 2 อย่าง ถ้าคนอยากใส่ก็ใส่ต่อไป ส่วนคนที่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไร เพราะคนที่อยากใส่ ใส่เพราะป้องกันตัวเองส่วนคนที่ไม่ใส่อาจจะไม่ถนัดในการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าเป็นผมก็จะยังใส่อยู่ไม่กล้าถอดเพราะยังกลัวอยู่เพราะอายุมากแล้วและยังมีโรคประจำตัวด้วยไม่กล้าถอด 100% จนกว่าโรคนี้จะหายไวจริงๆ ก็ยังจะใส่อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าคนอื่นไม่ใส่แล้วมารับบริการจากเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแต่เราก็จะใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเราเองอย่างน้อยก็ป้องกันได้ 50 %