ป.ป.ช.เช็คข้อมูลอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์-ฝายกั้นแม่น้ำปิงป้องกันทุจริต

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 08:25 น.
ป.ป.ช.เช็คข้อมูลอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์-ฝายกั้นแม่น้ำปิงป้องกันทุจริต
นครสวรรค์-ป้องปรามทุจริต ป.ป.ช.สอบข้อมูลอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์และฝายกั้นแม่น้ำปิงพบเบิกจ่ายงบฯซ่อมทุกปี กลัวไม่คุ้มทุนกับเม็ดเงินที่สูญไป

เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ภาค 6 เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และลงพื้นที่ฝายกั้นแม่น้ำปิง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ หลังมีการร้องเรียนว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการซ่อมแซมทุกปีกลัวจะไม่คุ้มทุนกับเม็ดเงินที่สูญไป

นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากไม่สามารถเวนคืนที่ดินให้กับผู้รับจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินงานและส่งมอบงานได้ส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตร และช่วงน้ำหลากก็เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

ส่วนการปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหัวงานที่ 1 หมู่ 6 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มีการซ่อมแซมหลายครั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้วส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรเนื่องจากน้ำไม่ไหลลงคลองเท่าที่ควร

ทั้งนี้ ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ชี้แจงว่าสาเหตุที่ซ่อมแซมบ่อยและมีความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาหลายอย่างทั้งสภาพน้ำขึ้นน้ำลงที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามกำหนดจึงทำให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเรื่องทั้งหมดจะต้องนำเข้าที่ประชุมไปศึกษาพร้อมเร่งรัดดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ส่วนเรื่องของการคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนในการใช้งบประมาณยังคงสรุปข้อมูลในตอนนี้ไม่ได้เนื่องจากต้องดูรายละเอียดและประสานหน่วยงานสตง.ตรวจสอบอีกทาง.