เปิดยอด"ชลบุรี"ติดโควิดวันนี้ 82ราย ATKอีก1.1พันคน ดับ1

วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 06:37 น.
เปิดยอด"ชลบุรี"ติดโควิดวันนี้ 82ราย ATKอีก1.1พันคน ดับ1
ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 82 ราย ATK 1,123 ราย เสียชีวิต 1 ราย รณรงค์ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 82ราย ATK 1,123 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 317 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,025,861 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,986 คน (อัตราป่วย 193.59 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,964,891 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,504 คน (อัตราป่วย 76.54 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 18 ราย (0.92 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 10 ราย (0.51 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 16 ราย (0.81 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 116,053 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 248,129 คน รวม 364,182 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,179 คน (อัตราป่วย 323.74 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 24 ราย (6.59 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (1.92 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 21 ราย (5.77 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564,รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564)

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565, รายที่สามไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 72 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์