"ปรเมศวร์"คะแนนนำเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 19:07 น.
"ปรเมศวร์"คะแนนนำเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
ผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ นับไปแล้ว 7.5% "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์" จากทีมเรารักพัทยา มีคะแนนนำที่ 2,391 คะแนน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. นับคะแนนไปแล้ว 7.5% ดังนี้

อันดับ 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ทีมเรารักพัทยา) 2,391 คะแนน

อันดับ 2 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร (กลุ่มพัทยาร่วมใจ) 1,763 คะแนน

อันดับ 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย (กลุ่มก้าวหน้า) 1,518 คะแนน

อันดับ 4 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ (ผู้สมัครอิสระ) 159 คะแนน