กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

วันที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 14:41 น.
กกต.ส่งมอบบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
เมืองพัทยา- กกต. ส่งมอบบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา - สม. ย้ำจัดเก็บในที่ปลอดภัยป้องกันสูญหาย ขณะที่ กปน.ลงพื้นที่สำรวจหน่วยเลือกตั้ง 146 หน่วย ยืนยันไม่มีข้อผิดพลาด พร้อมรองรับการเลือกตั้งเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 21พ.ค.65 ที่บริเวณดาดฟ้า ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำ นวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำ นวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา และนายอาคม จันทร์เพ็ง พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยการรับมอบหีบบัตรบัตรลงคะ แนน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.65)

โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 เขต จำนวน ประกอบด้วย เขต 1 จำนวน 39 หน่วย, เขต 2 จำนวน 30 หน่วย, เขต 3 จำนวน 38 หน่วย และเขต 4 จำนวน 39 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 146 หน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับหีบบัตร บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เขต 1 และเขต 2 ส่วนช่วงบ่าย เขต 3 และ เขต 4 ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนเพื่อป้องโรคโควิด-19

สำหรับหีบบัตร บัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วย มารับมอบในวันนี้ จะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนนำไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ปลอด ภัยของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงคณะกรรมการประจำหน่วยดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหาย

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผอ.กตต.เมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับบัตรเลือกตั้งทุกใบ จะต้องมีการประทับ ตราบัตรหรือเครื่องหมาย เนื่องจากบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 133 ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด ให้มีการประทับ ตราหรือเครื่องหมาย ตามแบบที่ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนดขึ้น เหมือนประทับเอกสารราชการทั่วไป เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับบัตร การทำซ้ำ การเลียนแบบบัตรเลือกตั้ง ถ้าไม่ได้ประทับตราหรือประทับตราที่ใกล้เคียง กกต.จะสามารถรู้ได้เลย เพราะตราประทับของกกต.จะมีสัญลักษณ์พิเศษกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้ง สม.และนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม ทางกกต.ได้กำหนดบัตรลงคะแนนของนายกเมืองพัทยา คือสีฟ้า ส่วนบัตรเลือกตั้งของ สม. คือ สีส้ม ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้งของเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.ได้อย่างถูกต้องต่อไป

มีรายงานเพิ่มเติมว่าช่วงบ่ายของวันนี้เจ้าหน้าที่ กปน.ของเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย ทั้งเรื่องของการปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายชื่อของผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาจากพรรคต่างๆ รวมทั้งยังจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยามาประจำตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพื่อตรวจเข้มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทั้ง 146 หน่วยจาก 4 เขตเลือกตั้งมีการจัดเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมรองรับการเลือกตั้งในวันอาทิตน์นี้แน่นอน.