เชียงใหม่ปริมาณฝนเกินจุดวิกฤตย้ำทุกอำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิด

วันที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 13:20 น.
เชียงใหม่ปริมาณฝนเกินจุดวิกฤตย้ำทุกอำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิด
เชียงใหม่- เชียงใหม่เรียกถกด่วน! ปริมาณ?ฝนสะสมเกินจุดวิกฤต สั่งเน้นย้ำทุกอำเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

สำนักงาน ปภ.จ.เชียงใหม่สรุปสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติธรรมชาติ ล่าสุดวันนี้พบว่า หลายพื้นที่มีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวัง รับมือและแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะเริ่มมีน้ำหลากท่วมปริมาณฝนสะสมเกินจุดวิกฤต จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการเน้นย้ำ ให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทางให้กับประชาชน เช่น ที่อำเภอจอมทอง ลำน้ำแม่กลางได้ไหลหลากเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ต.บ้านหลวง ตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายระดับน้ำยังสูงมีไหลลงจากดอยต่อเนื่อง พื้นที่ติดลำน้ำเสี่ยงภัยสูง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ติดลำน้ำและน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติ?ดอยอินทนนท์?ห้ามเข้าพื้นที่เพราะปริมาณน้ำมากไหลอย่างรุนแรง อำเภอจอมทองได้แจ้งเตือนประชาชนให้ขนของไว้ในพื้นที่สูงและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายเป็นบริเวณกว้างจุดซ้ำซาก ให้ลดระดับน้ำในคูเมืองเพื่อให้เป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำที่มาจากดอยสุเทพและจุดต่างๆ เปิดเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและเร่งนำขยะที่กีดขวางทางน้ำออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ขณะที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.)กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งข้อมูลการเตือนภัยวันนี้ เตือนภัยอพยพ (สีแดง) ด้วยปริมาณน้ำฝนสูงเป็นวิกฤตคือ บ้านแม่หลุ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม มีปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมงเกิน 124.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ สบหาด แจ้งเตือนภัยพื้นที่ต.แม่ตื่น ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย เตรียมรับมวลน้ำจากน้ำแม่ตื่นหลากท่วมตลอด 24 ชม.วัดปริมาณน้ำฝนได้เกิน 83 มม. ฝนยังตกต่อเนื่องมวลน้ำแม่ตื่นทางตอนเหนือได้ไหลหลากจำนวนมาก จึงได้ประสาน อปท. กำนันตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง อ.อมก๋อย เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน เตือนภัยราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากดังกล่าว

นอกจากนี้ได้แจ้งข้อมูลการเตือนภัยเตรียมพร้อม (สีเหลือง) ด้วยปริมาณน้ำฝนที่บ้านทุ่งยาว ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง มีปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมงเกิน 111.0 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย เชียงดาวแม่แตง แม่ริม  สันทราย  แม่ออน ดอยสะเก็ด ที่เริ่มมีปริมาณ?น้ำป่าไหลหลากลงมาจำนวนมากด้วยย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัย ฯเร่งด่วนช่วงเวลา 13.30 น.วันนี้เพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือ