"ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ”ลั่นไม่ได้เป็นนอมินีใครชูนโยบาย 4 เปลี่ยนแปลง 10 สร้างเมือง 1 ยั่งยืน

วันที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 07:29 น.
"ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ”ลั่นไม่ได้เป็นนอมินีใครชูนโยบาย 4 เปลี่ยนแปลง 10 สร้างเมือง 1 ยั่งยืน
เมืองพัทยา-"ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ” ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยาเบอร์ 2 ทิ้งทวนโค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้งลั่นไม่เป็นนอร์มินีใคร

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระนายกเมืองพัทยาหมายเลข 2 ขึ้นเวทีปราศรัยโค้งสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่โรงละครอัลคาซ่าร์ ถนนพัทยาสายสอง จ.ชลบุรี ซึ่งจะมีการลงคะแนนวันที่ 22พ.ค.65 โดยเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีที่ถูกมองว่าเป็นนอร์มินีของผู้สมัครเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง เพื่อมาตัดคะแนนผู้สมัครเบอร์อื่นๆ จนมีกระแสในโลกโซเชี่ยล และมีสื่อบางสำนักนำไปเสนอข่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวสำคัญเพราะทำให้การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนไขว้เขวไป เรื่องนี้ขอยืนยันว่าจากประวัติการทำงานที่ผ่านมา ในฐานะข้าราชการประจำ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และขอยืนยันว่า ไม่ได้ไปรับเงินจากเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง เพื่อมาตัดคะแนนเบอร์ใคร ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวน 2 ราย ได้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี่ได้ส่งเรื่องไปที่ กกต.กลางให้พิจารณาตรวจสอบแล้ว จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไม่ได้รับเงินเบอร์ใดเบอร์หนึ่งมาแน่นอน

ส่วนอีกประเด็นที่มาสมัครเพียงคนเดียวโดยไม่มี “พี่เลี้ยง” หรือลูกทีม ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ได้กำหนดให้มีฝ่ายบริหารคือ “นายกเมืองพัทยา” มาจากการเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตละ 6 คน จำนวน 4 เขต รวมจำนวน 24 คน ที่ต้องให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นเดียวกัน ซึ่งกฎหมายออกแบบมาเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน

แต่นักการเมืองบ้านเรา ส่งผู้สมัคร “นายก” และ สม. มาเป็นทีม ซึ่งเท่ากับว่าหากเลือกทั้งทีมการบริหารงานก็จะไปในทิศทางเดียวกัน สั่งซ้ายหัน ขวาหัน สั่งเดินหน้าถอยหลังได้ นี่คือปัญหาของการเมืองบ้านเราที่ไม่พัฒนา ดังนั้นในโอกาสที่ลงสมัครเพียงคนเดียว ก็เพราะอยากให้พี่น้องประชาชนให้โอกาสได้ทำงาน เพื่อ “เปลี่ยนแปลง” เพื่อให้การ เมืองบ้านเราออกจากสภาพเดิม ๆ จัดระเบียบ จัดระบบเมืองพัทยาทั้งหมด นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของการเริ่มต้น สร้างเมืองให้ยั่งยืนได้ ไม่ว่าจะเรื่องคอร์รัปชั่น, ผลักดันใช้กฎหมายพิเศษเพื่อปลดล็อกปัญหาต่าง ๆ, ปัญหากายภาพของเมืองพัทยา เช่น ขุดเจาะถนน, ขยะ, น้ำท่วม, น้ำประปา, น้ำเน่าเสีย, ปัญหาสังคมเช่น คนเร่ร่อน ขอทาน สุนัข แมวจรจัด การทำกินบนพื้นที่สาธารณะที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

เรื่องนี้ส่วนตัวจะจัดตั้งกลุ่ม “พัทยา พาวเวอร์” ซึ่งจะประกอบไปด้วยทุกสาขาอาชีพภาคเอกชน ภาคประชาชน มูลนิธิ สมาคม รถสองแถว หาบเร่แผงลอยทุกกลุ่มที่อยู่ในเมืองพัทยาให้เป็นฝ่ายทำงานฝ่ายที่ 3 ในการทำงาน เป็นตัวแทนของประชาชน ในการนำเสนอปัญหา หรือหากต้องการให้เมืองทำอะไร ก็จะไปจัดทำเป็นแผน งานโครงการ เข้าไปในสภาฯ ซึ่งมั่นใจว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน คงไม่มีใครที่จะขัดข้อง เพราะถ้าไม่ให้ผ่านก็ต้องไปทะเลาะกับชาวบ้าน เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ ถ้าทุกคนให้โอกาส เรื่องทุกเรื่อง ปัญหาความต้องการ ต้องมาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชน

ส่วนรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 คน ได้เตรียมคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบราชการไว้แล้ว 2 คน อีก 2 คน จัดคัดเลือกจากกลุ่ม “พัทยา พาวเวอร์” ให้ได้คนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ เพื่อมา ร่วมกันบริหารงานเมืองพัทยา ขอบอกว่าเมืองพัทยาเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือพวกใดพวกหนึ่ง จะทำอะไร ต้องถามพี่น้องประชาชน โดยส่วนตัวได้ตั้งปณิธานเด็ดขาดว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่ทำโดยเด็ดขาดคือ “จะไม่ทำอะไรโดยที่ไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชน”

นายศักดิ์ชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ตอนนี้มีนโยบาย 4 เปลี่ยนแปลง 10 สร้างเมือง 1 ยั่งยืน พร้อมที่จะใช้ไขประตูแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้พี่น้องชาวเมืองพัทยาแล้ว ขอโอกาสทุกคนให้เบอร์ 2 เข้าไปรับใช้ เข้าไปบริหารเมืองพัทยา เพื่อให้เศรษฐกิจ ภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน รวดเร็ว แก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องชาวเมืองพัทยาด้วยการทำทุกวิถีทาง ในการดึงนักท่องเที่ยวกลับมาให้มากกว่าเดิมต่อเนื่องตลอดปี และตลอดไป