พณ.ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 18:01 น.
พณ.ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา
ขอนแก่น-พาณิชย์ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาด ตรวจพบจับปรับจริงไม่มีละเว้น

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ขอนแก่น 2 ถ.เลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุระชัย วิชาชัย หัวหน้ากลุ้มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆในเขต จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจสอบปริมาณราคาจำหน่าย ป้องการกักตุนสินค้า และการไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือค้ากำไรเกินควร โดยได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าและร้านค่าต่างๆในการนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจอย่างเข้มงวด

นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากากรตรวจสอบพบว่าราคาน้ำปาล์ม ขนาด 14 ลิตร จำหน่ายในราคาขวดละ 68-70 บาท และมีปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และไม่พบผู้ประกอบการรายใดกักตุนสินค้า ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า แม้ทางห้างฯ จะจำกัดการซื้อ คือคนละไม่เกิน 6 ขวด ในกลุ่มน้ำมันปาล์ม ขนาด 1 ลิตร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและเป็นการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้คณะทำงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสต็อกสินค้าและรายงานให้กับกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบ ตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด

" สาเหตุที่น้ำมันปาลืมขึ้นราคาต่อเนื่องนั้นมีผลมาจากราคาปาล์มน้ำมันมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันกิโลกรัมละ 11-12 บาท และปัญหาเรื่องค่าขนส่งจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งประเทศอินโดนีเชีย ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกปาล์มน้ำมันรายใหญ่กวา่ร้อยละ 60 ของโลก งดการส่งออกจึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้"

นายชาญยุทธ กล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบของสำนักงานพาณิช์จังหวัด จะทำการสุ่มตรวจทุกสัปดาห์ โดยระยะนี้จะเน้นหนัดกในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาลืม,เนื้ออหมุ,ข้าวสาร,เนื้อสัตว์ รวมทั้งเครื่องบริโภคต่างๆ เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคา ซึ่งหากพบว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินควร หรือกักตุนสินค้า จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าที่สูงเกินควร หรือปรับราคาสินค้าเพื่อหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สายด่วน กระทรวงพาณิชย์ 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น 043-236094 เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบทันที