เปิด4ข้อสั่งการ เชียงใหม่ย้ำทุกอำเภอ รับมือฝนตกหนักตลอด24ชม.

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 13:01 น.
เปิด4ข้อสั่งการ เชียงใหม่ย้ำทุกอำเภอ รับมือฝนตกหนักตลอด24ชม.
เชียงใหม่-เปิด4ข้อสั่งการ เชียงใหม่แจ้งย้ำทุกอำเภอรับมืออุทกภัยและภัยธรรมชาติหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตามที่มหาดไทยแจ้งเตือนเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) มีหนังสือในราชการด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 1610/ว75 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แจ้งว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (111/2565) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์กรมหาชน) พบว่า ปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเดิมมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ในจังหวัดเชียงใหม่(ทุกอำเภอ) ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พื้นที่เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/เทศบาลนครเชียงใหม่/เทศบาลเมืองทุกแห่ง และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ให้เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมโดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

2. หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พ้นภัย

3. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนประชาชน

4. หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที เพื่อจะได้ รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเท าสาธารณภัยกลางทราบต่อไป

ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการอำเภอแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการด้วย