"ชลบุรี"พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่รวมATK1.7พันรายดับอีก 2

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 06:39 น.
"ชลบุรี"พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่รวมATK1.7พันรายดับอีก 2
ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 120 ราย ATK 1,509 ราย เสียชีวิต 2 รายรณรงค์ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 120 ราย ATK 1,509 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวม 316 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,022,005 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,865 คน (อัตราป่วย 182.48 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.78 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,958,936 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,395 คน (อัตราป่วย 71.21 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 18 ราย (0.92 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (0.36 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 14 ราย (0.71 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 120,072 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 250,065 คน รวม 370,137 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,018 คน (อัตราป่วย 275.03 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 23 ราย (6.21 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.62 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 20 ราย (5.40 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565)

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งมีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564,รายที่สองมีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564,รายที่สามมีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564,รายที่สี่ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 84 ปี, รายที่สองอายุ 82 ปี)สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ(รายที่หนึ่งมีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564,รายที่สองมีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์