ในหลวงพระราชทาน น้ำสรงองค์พระธาตุพนม บูชาพระอุรังคธาตุ

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 16:50 น.
ในหลวงพระราชทาน น้ำสรงองค์พระธาตุพนม บูชาพระอุรังคธาตุ
นครพนม-ผู้ว่าฯนครพนม อัญเชิญเครื่องสักการะบูชา สรงน้ำพระราชทานในหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาพระอุรังคธาตุ องค์พระธาตุพนม

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 ที่บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตัวแทนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสรงน้ำพระราชทาน องค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ที่ได้รับพระราชทานทุกปี และยังถือเป็นประเพณีโบราณสืบทอดกันมาทุกปี

โดยการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพนม เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิม มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม เชื่อกันว่าเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือวันงานเทศกาลประจำปี เช่น วันสงกรานต์ เพื่อเป็นการศักการะบูชา ถวายเป็นพุทธชาต่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์พระธาตุพนม เนื่องจากภายในพระธาตุพนม บรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของ พระพุทธเจ้า อายุเก่าแก่ กว่า 2,500 ปี เชื่อกันว่า จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคล แก่ประเทศชาติบ้านเมือง และพุทธศาสนิกชน