เช็คยอด "โควิดวันนี้" ชลบุรีพบติดเชื้อใหม่รวมATK1.7พันคน

วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 06:48 น.
เช็คยอด "โควิดวันนี้" ชลบุรีพบติดเชื้อใหม่รวมATK1.7พันคน
ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 113 ราย ATK 1,627 ราย รณรงค์ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 113 ราย ATK 1,627ราย เสียชีวิต 0 ราย รวม 312 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,020,547 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,765 คน (อัตราป่วย 172.95 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.78 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,957,253 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,303 คน (อัตราป่วย 66.57 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 15 ราย (0.77 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 7 ราย (0.36 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 10 ราย (0.51 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 121,055 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 250,765 คน รวม 371,820 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 942 คน (อัตราป่วย 253.35 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 22 ราย (5.92 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.61 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 18 ราย (4.84 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564)

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย(รายที่หนึ่งมีประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565,รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์