ผู้ว่าฯ กาญจน์ เรียกเอกชนชี้แจงปล่อยร้านเหล้าปั่นขายเด็กอายุต่ำ20ตลาดค่ายเชลยศึก

วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 18:35 น.
ผู้ว่าฯ กาญจน์ เรียกเอกชนชี้แจงปล่อยร้านเหล้าปั่นขายเด็กอายุต่ำ20ตลาดค่ายเชลยศึก
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์จี้เอกชนแจงปล่อยเด็กอายุต่ำยี่สิบซื้อน้ำเมาดื่มในตลาดค่ายเชลยศึกรฟท.ชี้แจงเป็นพื้นที่ถูกเลิกเช่ากำลังขอคืน

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กจ 0018.1/7794 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เรื่อง แจ้งข้อเท็จจริงและให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน กรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ยปกครอง กระทรวมหาดไทย จับกุมลูกจ้างของบริษัทและเจ้าของร้านเหล้าปั่น เปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่ของร้านตลาดค่ายเชลยศึกปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 3 ภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้หากไม่ใต้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐาน และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจะได้พิจารณาออกคำสั่งทางปกครองต่อไป

ด้านนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า หลังจากรับทราบเหตุ การรถไฟฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ ที่ได้มีการประกาศเชิญชวนจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ เมื่อปี 2561ขณะนั้น บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาให้การรถไฟฯ สูงสุดและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเช่าพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นบริษัทฯ ได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่มายังการรถไฟฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2561เพื่อตรวจสอบขนาดสัดส่วนแนวเขตที่ดิน รวมทั้งเจรจากับผู้บุกรุกในพื้นที่ ซึ่งฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ได้มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าใช้พื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม 2562ซึ่งให้นับเป็นวันเริ่มต้นสัญญา

อย่างไรก็ตาม บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งไม่มาลงนามและชำระค่าเช่าต่างๆ ตามที่ตกลงไว้ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินการรถไฟฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ 5 เมษายน 2565 ให้ยกเลิกการได้รับสิทธิ์การเช่า ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 พร้อมกับแจ้งให้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน พร้อมกับเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันใช้พื้นที่ด้วย ซึ่งปัจจุบันการรถไฟฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดเพื่อรับมอบพื้นที่คืน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่คืนพื้นที่ การรถไฟฯ จะให้สำนักงานอาณาบาล แจ้งความดำเนินคดีต่อไป

การรถไฟฯ ขอยืนยันว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการบุกรุกที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบ ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง มีการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ดังนั้นจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อเร่งรัดขอคืนพื้นที่จากเอกชนโดยเร็ว พร้อมกับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด

จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

หนังสือเรียกชี้แจง