"ชลบุรี"เผยยอด"โควิดวันนี้" ดับอีก 3 ติดเชื้อใหม่รวมATK1.8พันคน

วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 06:48 น.
"ชลบุรี"เผยยอด"โควิดวันนี้" ดับอีก 3 ติดเชื้อใหม่รวมATK1.8พันคน
ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 235 ราย ATK 1,565 ราย เสียชีวิตอีก 3 ราย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 235 ราย ATK 1,565 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวม 304 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,016,011 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,442 คน (อัตราป่วย 139.96 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 7 ราย (0.69 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,949,612 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,083 คน (อัตราป่วย 55.55 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 14 ราย (0.72 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (0.31 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.41 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 126,532 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 252,929 คน รวม 379,461 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 725 คน (อัตราป่วย 191.06 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 16 ราย (4.22 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.58 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 15 ราย (3.95 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 17ธ.ค. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564,

พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 7 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565,รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564,รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564,และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 60 ปี, รายที่สองอายุ 82 ปี, รายที่สามอายุ 87 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564,รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564,รายที่สามไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์