เปิดสถาบันการเงินอิสลาม

วันที่ 18 ม.ค. 2553 เวลา 19:42 น.
นราธิวาสเปิดสถาบันการเงินอิสลามสาขาที่ 7 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายวรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภาปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน สาขารือเสาะ ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 7 ที่องค์กรเอกชนได้รวมตัวเปิดเพื่อให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นเวลากว่า 17 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 42,000 คน เงินทุนหมุนเวียนล่าสุด 700 ล้านบาท

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน เปิดให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชน ทั้งการฝากถอนเงิน การให้สินเชื่อทั่วไปและการฝากสะสมทรัพย์ประเภทกองทุนฮัจญ์เพื่อเสริมเจตนารมณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาหรับเบีย ที่สำคัญเป็นการระดมทุนของสมาชิก มาหมุนเวียนให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า สหกรณ์ดังกล่าวนี้ดำเนินการภายใต้หลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด ปลอดดอกเบี้ย เพื่อไม่ให้ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯสาขารือเสาะแล้วจำนวนถึง 5,000 คน