ชป.เร่งศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ

วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 13:20 น.
ชป.เร่งศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ
อุบลราชธานี-กรมชลประทานลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน(ชป.) พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการบริหารจัดการพลังงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการฯร่วมกับกรมชลประทาน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หรือโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และพลังน้ำจากเขื่อนสิรินธรในช่วงที่ไม่มีแสง หรือเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำ โดยนำระบบ EMS (Energy Management System) ร่วมกับระบบพยากรณ์อากาศมาควบคุมและบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้า ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น ลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน โดยโรงไฟฟ้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบ่งออกเป็น 7 ชุด บนพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนไม่ถึงร้อยละ 1 ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด โดยเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์และทุ่นลอยน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำ