ชายไทยวัยเกณฑ์ทหารสมัครออนไลน์เกินเป้า

วันที่ 12 ก.พ. 2565 เวลา 18:01 น.
ชายไทยวัยเกณฑ์ทหารสมัครออนไลน์เกินเป้า
นครราชสีมา-ชายไทยวัยเกณฑ์ทหารสมัครเข้าประจำการผ่านระบบออนไลน์เกินเป้า 118% ก่อนการตรวจเลือกทหารในระบบปกติ

ที่มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา จัดให้มีการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ที่อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี มีชายไทยจากทั่วทุกภูมิภาคสมัครด้วยระบบออนไลน์ เดินทางมารายงานตัวและเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานกันอย่างคึกคัก

สำหรับการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการ มีชายไทยให้ความสนใจสมัครและผ่านเกณฑ์ได้รับการบรรจุเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 จำนวน 3,207 นาย ส่วนปี 2565 ในผลัดที่ 1/2565 หรือ ผลัด 2/2565 เป้าหมายที่รับสมัคร 2,818 ราย สมัครเข้ามาเกินเป้า ถึง 3,340 นาย คิดเป็นร้อยละ 118 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มชายไทยอายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2545-2547) จำนวน 2,951 นาย และยังมีกลุ่มอายุ 22-29 ปี (เกิดในปี 2536-2543) ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการทุกประเภท ก็สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการเป็นกรณีพิเศษ อีก389 นาย โดยสมัครมาก่อนการตรวจเลือกตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในหน่วยทหารได้ไม่จำกัดหน่วยทหารภายในพื้นที่มณฑลทหารบกเดียวกัน และจะได้เข้ากองประจำการในผลัดที่ 1/2565 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 กระบวนการรับสมัครและคัดเลือก จะดำเนินการในช่วงวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ มณฑลทหารบก 35 แห่งทั่วประเทศ หรือที่มณฑลทหารบก 10 แห่งทั่วภาคอีสาน ซึ่งจะทำการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยก่อนการตรวจเลือกทหารในระบบปกติ

ดังนั้น ผู้ที่มีอายุ 21 ปี ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน 2565 ไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกระบวนการปกติ สามารถรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยสัสดีทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ทาง https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0 2223 3259