ยอดสูง! "ชลบุรี"ติดโควิดเพิ่ม 446 รายพบคลัสเตอร์ใหม่บริษัทใหญ่ 3 แห่ง

วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 06:52 น.
ยอดสูง! "ชลบุรี"ติดโควิดเพิ่ม 446 รายพบคลัสเตอร์ใหม่บริษัทใหญ่ 3 แห่ง
ชลบุรี - รายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันนี้ 446 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัว-ที่ทำงาน พบคลัสเตอร์ใหม่บริษัทใหญ่ 3 แห่ง ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 446 ราย ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 20 ราย (ระลอกใหม่ 1 ม.ค. 65 )

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 36 ราย สะสม 682 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 178 ราย 2. CLUSTER บริษัท อิโต้ (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางละมุง 24 ราย สะสม 24 ราย 3. CLUSTER บริษัท ไทยไดโซแอโรโซล จำกัด อ.เมืองชลบุรี 10 ราย สะสม 10 ราย 4. CLUSTER บริษัท ซองซอล ไฮเทค จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย 5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย 6. บุคลากรทางการแพทย์ 11 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 ราย ดังนี้ 7.1 กทม. 3 ราย 7.2 จังหวัดตราด 1 ราย 7.3 จังหวัดเลย 1 ราย 7.4 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย 7.5 จังหวัดหนองคาย 1 ราย 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 8.1 ในครอบครัว 97 ราย 8.2 จากสถานที่ทำงาน 71 ราย 8.3 บุคคลใกล้ชิด 38 ราย 8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 13 ราย 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 117 ราย

ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 536,898 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 987 คน ปอดอักเสบ 3 ราย ใส่ท่อหายใจ 1 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิต

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,851,157 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,702 คน ปอดอักเสบ 21 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 9 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 93,170 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 384,746 คน รวม 477,916 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 338 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 8,036 คน ปอดอักเสบ 24 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 10 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 80 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ