ขอนแก่นเล็งปัดฝุ่น บขส.1-2 เป็นตลาดนัดคนเมืองนิวนอมอล

วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 20:08 น.
ขอนแก่นเล็งปัดฝุ่น บขส.1-2 เป็นตลาดนัดคนเมืองนิวนอมอล
ขอนแก่น-เปิดตลาดนัดสีเขียว ปลอดสารพิษไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง "ธีระศักดิ์" เล็งปัดฝุ่น บขส.1 และ บขส.2 เป็นตลาดนัดคนเมืองแบบนิวนอมอลเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าให้มีพื้นที่ค้าขายในราคาที่กำหนด

ที่ตลาดสีเขียว ด้านหลังอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น ยังคงมีประชาชนมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าประเภทผักออแกนิค ผักปลอดสารพิษ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชนนับ 100 รายการ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้เปิดพื้นที่ให้ชาวชุมชนได้นำสินค้าปลอดสารพิษรวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มาแสดงและจำหน่ายจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวยอมรับว่า ขณะนี้สถานการณ์การค้าขายของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปจะอยู่ในภาวะของแพงและสินค้ามีการขึ้นราคาตลาดสีเขียวใจกลางเมืองแห่งนี้ เป็นตลาดที่นำสินค้าจากผู้ผลิตส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสินค้าตลาดแห่งนี้เป็นสินค้าปลอดสารพิษอาหารปลอดภัย จึงทำให้ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้จะได้รู้สึกปลอดภัยและได้สินค้าราคาที่ถูกว่าท้องตลาด

"ขณะนี้เทศบาลฯ มีตลาดแล้วในทุกวันพุธที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นและที่กำลังจะเตรียมการคือการเตรียมพื้นที่ บขส.1และ บขส. ปรับอากาศ รวมทั้งถนนคนเดิน ที่กำลังจะเป็นพื้นที่ทางการค้าที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองและอาจที่จะเปิดตลาดนัดวันอาทิตย์แบบวิถีใหม่ นิวนอมอล ในอนาคตอีกด้วย"