เจ้าของฟาร์มไก่แนะคุมวัตถุดิบหัวอาหารแก้ไข่แพง

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13:01 น.
เจ้าของฟาร์มไก่แนะคุมวัตถุดิบหัวอาหารแก้ไข่แพง
นครพนม- เจ้าของฟาร์มไก่ไข่แนะรัฐบาลควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหัวอาหาร ต้นเหตุไข่ไก่แพง เจ้าของฟาร์มหลายรายสู้ไม่ไหวเลิกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่

นางพรพิมล พิมพ์พงษ์ อายุ 57 ปี เจ้าของฟาร์ม เจ้าของบุญเรียนฟาร์ม ต.บ้านกลาง อ.เมือง นครพนม เปิดเผยว่า ชาวบ้าน ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม ยึดอาชีพเลี้ยงไก่ไข่มานานกว่า 20 ปี เดิมมีฟาร์มไก่ไข่มากกกว่า 20 -30 ฟาร์ม รวมไก่ไข่มากกกว่า 4-5 แสนตัว ปัจจุบันต้องทยอยเลิกทำอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ เพราะได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เหลือแค่ประมาณ 10 ฟาร์ม รวมแม่พันธุ์ ประมาณ แสนตัว ปัญหาสำคัญที่สุดคือ ราคาต้นทุนวัตถุดิบหัวอาหาร ปัจจุบัน ราคาแพงขึ้นกว่า 20 -30 เปอร์เซ็นต์ จากราคา 400 บาท เพิ่มเป็น 450 -500 บาท รวมถึงแม่พันธุ์ ตกตัวละ 40 -50 บาท จากปกติ ตัวละ 20 -13 บาท ในฟาร์มของตนปัจจุบันมีแม่พันธุ์ไก่ ประมาณ 17,000 ตัว ออกไข่วันละ ประมาณ 15,000 ฟอง ต้องแบกต้นทุนค่าอาหารวันละ ประมาณ 25,000 บาท เฉลี่ยไข่ไก่ที่ขายออกไปตกฟองละ 3 บาท ได้กำไรฟองละ ไม่ถึง 5 สตางค์ ต้องอาศัยจำนวนมาก วันไหนไก่ออกไข่น้อย ขาดทุน เพราะกินเท่าเดิม ต้นทุนอาหารสูง

"สำคัญที่สุด ปัญหาหนักปัจจุบันคือต้นทุนหัวอาหาร เกษตรกรต้องแบกต้นทุนสูง แต่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาไข่ไก่ได้ ยังขายราคาปกติ เฉลี่ยฟองละ 3 -4 บาท ส่วนกรณีที่มีการปรับขึ้นราคา เพราะนายทุน พ่อค้า คนกลางที่มารับซื้อกำหนดราคาเอง หนำซ้ำยังกดราคาเกษตรกร อยากเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางช่วยเหลือเรื่องต้นทุนหัวอาหาร ต้องมีการควบคุมราคาไม่ให้สูงเกินไป ไม่ใช่มาควบคุมราคาไข่ไก่ อยากให้เป็นไปตามกลไกของตลาด เมื่อต้นทุนสูงไข่ต้องปรับขึ้นราคาเป็นธรรมดา เพราะหากไม่ปรับราคาไข่ปัญหาขาดทุนตามมา ไม่อยากให้รัฐบาลแก้ปับหาปลายเหตุ สุดท้ายผลประโยชน์ตกที่นายทุน วอนช่วยเหลืออุดหนุนไข่ไก่เกษตรกรบ้านกลาง ชาวบ้านจะได้บริโภคไข่ไก่สดทุกวันสะอาด ปลอดภัย" นางพรพิมล กล่าว