เชียงใหม่จับ 3 ร้านขายเหล้าฝ่าฝืนมาตรการโควิด

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 08:58 น.
เชียงใหม่จับ 3 ร้านขายเหล้าฝ่าฝืนมาตรการโควิด
ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ จับ 3 ร้านอาหาร ย่านนิมมานฯ -ห้วยแก้วฝ่าฝืนมาตรการโควิด-19? ปล่อยให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหลัง 3 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า? ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลตามมาตรการเฝ้าระวัง?ป้องกัน?การแพร่ระบาด?ของ?โรค?โค?วิด?-19? ต่อเนื่อง? โดยคืนที่ผ่านมาฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำโดยว่าที่ร้อยตรีเดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 นำโดย นายมิตร ใจบุญตระกูล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะใน? 5? พื้นที่คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม ซึ่งคำสั่งฯ กำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID -Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง

ว่าที่ ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองเชียงใหม่ รายงานว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ร้านทั้ง 12 แห่ง พบว่า มีร้านอาหารฯ รวม 9 แห่ง ที่ไม่พบการกระทำความผิด โดยยังปิดให้บริการตามคำสั่ง แต่พบร้านอาหารฯ ที่กระทำความผิด จำนวน 3 แห่ง นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะสังสรรค์อยู่ภายในร้านหลังปิดทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 จึงทำการบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป