ผู้ว่าหมูป่านำจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดชินฯ

วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 14:58 น.
ผู้ว่าหมูป่านำจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดชินฯ
ปทุมธานี-ผู้ว่าฯนำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดชินวราราม เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางขะแยง และ น.ส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) และบริเวณชุมชนโดยรอบ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน

สำหรับ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) ให้มีความสวยงาม สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช