ผู้ว่าฯเพชบูรณ์ควักเงินแจกทองประชาชนฉีดวัคซีนเข็มแรก

วันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 19:16 น.
ผู้ว่าฯเพชบูรณ์ควักเงินแจกทองประชาชนฉีดวัคซีนเข็มแรก
เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯกฤษณ์ ผุดแคมเปญ "ฉีดวัคซีนลุ้นทองคำ" หวังจูงใจประชาชนฉีดวัคซีนเข็มแรกครบร้อยละ 70

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้พื้นอยู่ในพื้นที่สีส้มของแพรระบาดโควิด-19 ขณะที่ประชากรชาวเพชรบูรณ์ที่ได้รับวัคซีนซีนเข็ม 1 ไปแล้วสูงถึงราวร้อยละ 67.25และหากถึงร้อยละ 70 จ.เพชรบูรณ์มีโอกาสที่จะถูกปรับให้เป็นพื้นที่สีฟ้า ทำให้มีการผ่อนปรนมาตรการมากขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 จึงเกิดไอเดียโดยผุดแคมเปญแจกทองคำ ให้ชาวเพชรบูรณ์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกหรือเข็ม 1 ไปรับการฉีดวัคซีน ที่ไหนก็ได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15-27 มกราคม 2565 มีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลทองคำ โดยรางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 2 สลึง 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 สลึง 7 รางวัล และรางวัลที่ 3 ทองคำหนักครึ่งสลึง 2 รางวัล นอกจากจะควักทุนส่วนตัวตั้งเป็นรางวัลแล้ว ยังมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคสมทบอีกด้วย

กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานข่าวแจ้งว่า ตามข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 แจ้งว่า จ.เพชรบูรณ์ จำนวนประชากร 861,152 คน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 579,164 ราย หรือร้อยละ 67.25, ฉีดวัคซีนเข็ม 2 จำนวน 517,598 รายหรือร้อยละ 60.15, และฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 124,391 ราย ร้อยละ 14.44%เหลือ 281,988 คนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็กแรก