"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"ทรงช่วยเกษตรกรรับผลกระทบ โรคระบาดสุกร

วันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 15:01 น.
"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"ทรงช่วยเกษตรกรรับผลกระทบ โรคระบาดสุกร
นครราชสีมา- "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"โปรดให้ผู้ว่าฯนครราชสีมา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรรับผลกระทบโรคระบาดสุกร200ราย

เมื่อวันที่ 15ม.ค.65 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 อำเภอ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 200 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ในนามของเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี-สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร และทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้