logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
"เมืองชล"ติดโควิดเพิ่ม 525 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหารพัทยาพบติดเชื้อต่อเนื่อง

"เมืองชล"ติดโควิดเพิ่ม 525 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหารพัทยาพบติดเชื้อต่อเนื่อง

15 มกราคม 2565

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 525 ราย ดับ 3 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหารพัทยา บริษัทใหญ่ ยังเจอผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง แนะสถานประกอบการตรวจคัดกรองพนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 525 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวม 10 ราย (ระลอกใหม่ ม.ค. 65)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 30 ราย สะสม 344 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 65 ราย 2. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 12 ราย สะสม 1,012 ราย 3. Cluster ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันท์ รุ่งโรจน์ บริการ อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย 4. Cluster บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 15 ราย 5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย 6. บุคลากรทางการแพทย์ 13 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย ดังนี้ (7.1 เดินทางมาจาก กทม. 4 ราย,7.2 เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ราย,7.3 เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย,7.4 เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย,7.5 เดินทางมาจากจังหวัดพะเยา 1 ราย,7.6 เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี 1 ราย,7.7 เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้ว 1 ราย,7.8 เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี 1 ราย,7.9 เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย) 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(8.1 ในครอบครัว 115 ราย,8.2 จากสถานที่ทำงาน 114 ราย,8.3 บุคคลใกล้ชิด 32 ราย,8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 15 ราย) 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 19 ราย 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 144 ราย

ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,825,076 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,389 คน ปอดอักเสบ 17 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 4 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 102,005 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 401,992 คน รวม 503,997 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 167 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,838 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 6 ราย

"เมืองชล"ติดโควิดเพิ่ม 525 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหารพัทยาพบติดเชื้อต่อเนื่อง

สำหรับวันนี้ พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (อายุเฉลี่ย 82 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย) ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ