ดีป้ายกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพพบผู้ประกอบการพิษณุโลก

วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 16:19 น.
ดีป้ายกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพพบผู้ประกอบการพิษณุโลก
พิษณุโลก - ดีป้าจัด Smart Economy Showcase ให้คำปรึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ 21ม.ค.65

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรม Smart Economy Showcaseที่ จังหวัดพิษณุโลกก เพื่อให้คำปรึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนนี้นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 1,052 ราย สร้างมูลทางเศรษฐกิจกว่า 21 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการเครื่องมือ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดจึงเป็นอีกทางออกของผู้ประกอบการ เพราะจะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน Smart Economy Showcase จะได้พบปะกับ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ จาก 5 ประเภทเทคโนโลยี ได้แก่ Logistics/Delivery, POS, e-Payment, Digital Content และ Services พร้อมพูดคุย ที่สอบถาม ขอคำปรึกษา ตลอดจนเจรจาจับคู่ธุรกิจ และร่วม Workshop เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองก่อนนำไปใช้จริง และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal คาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 ราย และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 2.5 ล้านบาท โดยกิจกรรมนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด