มท.ยันศูนย์เรียนรู้ฯบ้านดอกกอกชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์

วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:02 น.
มท.ยันศูนย์เรียนรู้ฯบ้านดอกกอกชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์
ชลบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลุยตรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" บ้านดอนกอก ยันเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านยุคโควิด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ CLM ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ฯ หมู่ที่ 8 บ้านดอนกอก ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม นายนพดล ระจิตดำรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลนาเริกให้การต้อนรับ

นายธวัชชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้แก่ชุมชน และครัวเรือ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่ปรากฏประเด็นการร้องเรียนแต่อย่างใด ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ และสามารถใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อื่นๆได้