สงขลาไม่พบโอมิครอนโผล่สทิงพระตรวจหาเชื้อต่อเนื่อง

วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 14:06 น.
สงขลาไม่พบโอมิครอนโผล่สทิงพระตรวจหาเชื้อต่อเนื่อง
สงขลา-สสจ.สงขลาเผยไม่พบไอมิครอนที่สทิงพระในผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยมีบางส่วนยังรอผลตรวจ ช่วงปีใหม่เฝ้าระวังโควิด-19เข้ม

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่องและติดตาม เฝ้าระวังตรวจคัดกรองสุขภาพของกลุ่มผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

สำหรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กำหนดให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมฯ สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้น อาทิ ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม เฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการเพื่อการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามเวลาเปิดทำการปกติ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564-เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565

ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก ให้ผู้ประกอบการหรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน จัดให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน และสถานที่หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการได้กำหนดยกระดับขึ้นเป็นการเฉพาะด้วย

นพ.สงกรานต์ กล่าวอีกว่า การควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสาธารณสุข ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย เพื่อตรวจหาเชื้อฯ พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานงานกับเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา ในการติดตามให้กลุ่มสัมผัสเสี่ยงได้รับการตรวจหาเชื้อฯ ทั้งญาติ พนักงานธนาคารฯ ที่ให้บริการ ผู้มารับบริการฯ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงใน อ.สิงหนคร กลุ่มผู้เดินทางเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยฯ โดยขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และบางส่วนยังรอผลตรวจ

ด้าน เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ ได้เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในชุมชนตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK/การเร่งรัดฉีดวัคซีน แก่ประชาชน (เข็ม 1 เป้าหมาย 100%) และเร่งฉีดเข็มกระตุ้น/ทำเวทีประชาคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน/และเตรียมการจัดตั้งศูนย์กักชุมชน (LQ :Local Quarantine) รองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองกับวิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท โดยการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิวและก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในและนอกบ้าน เลี่ยงสถานที่คนแออัดและอับอากาศ ไม่นัดเจอญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงหลายคนพร้อมกัน.