ในหลวงพระราชทานรถกอล์ฟไฟฟ้าแด่พระธรรมวรนายก

วันที่ 17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:50 น.
ในหลวงพระราชทานรถกอล์ฟไฟฟ้าแด่พระธรรมวรนายก
นครราชสีมา – ในหลวง พระราชทานรถกอล์ฟไฟฟ้า แด่เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจและทำนุบำรุงพระศาสนา

เมื่อวันที่ 17ธ.ค.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตติเมธี) อายุ 88 ปี พรรษา 68 เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในการนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

พระธรรมวรนายก เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2477 อายุ 88 ปี พรรษา 68 อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2498 ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร