ทหารพรานนาวิกทร.ช่วยน้ำท่วมนราฯ

วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 18:02 น.
ทหารพรานนาวิกทร.ช่วยน้ำท่วมนราฯ
นราธิวาส-ทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือลุยน้ำท่วมแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านต้นตาล

ที่บ้านต้นตาล ม.2 อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ในหมู่บ้านพื้นที่ของ 13 อำเภอ มีปริมาณฝนตกลงมาหนักที่สุด ทำให้ปริมาณน้ำสะสมและอิ่มตัวจากพื้นที่สูง ได้ไหลบ่าลงสู่ที่พื้นที่ต่ำ แถมยังมีสิ่งปฏิกูลและซากเศษไม้ปิดทางไหลระบายของน้ำ ส่งผลทำให้มีบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน มีน้ำท่วมขัง จำนวน 5 ครัวเรือน โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 1 ถึง 1.20 เมตร และมีแนวโน้มจะมีน้ำท่วมขังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด น.อ.กฤษณะ ยวงสะอาด ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลนำถุงยังชีพลุยน้ำเข้าไปมอบให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมจัดกำลังพลอีกส่วนหนึ่งในการขุดลอกนำเศษซากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ออกจากทางไหลระบายของน้ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังได้ไหลระบายได้สะดวก ที่เป็นแนวทางหนึ่งทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนทั้ง 5 ครัวครอบมีปริมาณน้ำท่วมขังลดลง

ส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโก-ลก ยังคงมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ล้นตลิ่ง นายอภิวัฒน์ ชนะวงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ได้ทำหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่แนวริมตลิ่งของแม่น้ำโก-ลก โดยเฉพาะชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ชุมชนตลาดบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก รับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง หากมีสภาวะฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง

ล่าสุดแม่น้ำโก-ลก มีระดับน้ำสูง 7.85 เมตร อีกประมาณ 0.35 เมตร จะล้นตลิ่ง และไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว