หัวหินนำร่องร้านอาหารมาตรฐาน SHA/SHA+ ดื่มแอลกอฮอล์ได้

วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 11:14 น.
หัวหินนำร่องร้านอาหารมาตรฐาน SHA/SHA+ ดื่มแอลกอฮอล์ได้
ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯเสถียรลงนามคำสั่งผ่อนคลายโควิด-19 หัวหินนำร่องท่องเที่ยว ร้านอาหารได้มาตรฐาน SHA และ SHA+ ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดที่ 12236/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ในตำบลหัวหินและตำบลหนองแก เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้สามารถดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินแต่จะต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. และได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ SHA+ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ Covid Free Setting และมาตรการอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น DMHTT มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด