ภูเก็ตตรวจATKก่อนเที่ยวบางลา-ป่าตอง

วันที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 16:12 น.
ภูเก็ตตรวจATKก่อนเที่ยวบางลา-ป่าตอง
ภูเก็ต-มติกก.โรคติดต่อ คุมโควิด-19 บางลา-ป่าตองให้ศปก.อำเภอเข้ากำกับสถานประกอบการตรวจATKก่อนเข้าไปเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.64 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 62/2564 ว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันทุกวัน แหล่งที่เกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงคือสถานที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่น อาทิ ซอยบางลา ป่าตอง และพื้นที่ที่เป็นสถานที่บันเทิงทั้งหลาย รวมทั้ง โรงเรียน

ในส่วนสถานที่ซอยบางลา ป่าตองจะต้องมีมาตรการควบคุมกำกับดูแลให้คนเข้าไปเที่ยวปลอดเชื้อเป็นอันดับแรก และผู้ให้บริการ คือ พนักงานในสถานประกอบการต่างๆปลอดเชื้อด้วยซึ่งจังหวัดได้มีคำสั่งไปแล้วว่าให้มีการตรวจATK ทุก 2สัปดาห์ และพนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีน

ส่วนผู้มาใช้บริการ เดิมไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่ทำATKหรือฉีดวัคซีน แต่เนื่องจากคนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนก่อนครบโดส ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องตรวจหาเชื้อ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ามาต้องรีบการฉีดเรากำหนดว่า ภายใน7วัน ต้องไปฉีดเข็มที่ 1 และภายใน30วันต้องฉีดเข็มที่ 2

"นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสถานบันเทิงคนไทยและคนต่างชาติเที่ยวที่ซอยบางลาป่าตอง และไปใช้สถานบริการที่เป็นสถานประกอบการ อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีได้ แสดงไม่เกิน 5 คนและห้ามไม่ให้มีการคลุกคลีระหว่างนักดนตรีกับผู้มาใช้บริการและต้องสวมหน้ากากอนามัย นักร้องต้องตรวจATK ไม่สวมหน้ากากเฉพาะการแสดงเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการเต้นรำ กติกาเหล่านี้อยู่ที่ต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนี้ ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารสามารถทำได้ ดื่มได้จนถึง 5ทุ่ม"นายพิเชษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุม จึงมีมติให้ ศปก.อำเภอ ไปกำกับให้การประกอบกิจการนั้นเป็นไปตามคำสั่งจังหวัด ถ้าร้านไหนไม่ปฏิบัติตามให้ตักเตือนก่อน หากยังฝ่าฝืนอีก ต้องขออนุญาตปิดเป็นราย ส่วนมาตรการต่อไป อยากให้มีการตรวจATKสำหรับผู้ที่ไปใช้บริการด้วย อาจจะเป็นภาระหนัก การจะให้ทุกคนต้องตรวจATK และ ห้ามตรวจบริเวณนั้น ต้องออกมาตรวจนอกบริเวณ เพราะถ้าให้มีการตรวจสวอป แหย่โพรงจมูกหรือเอาน้ำลายตรวจตรงนั้นอาจจะเป็นการแพร่ระบาดจุดใหม่ขึ้นมา ขอให้เอาผลตรวจโควิดมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยหลักมติที่ประชุมจะทำตามนั้น แต่ต้องให้ผู้ประกอบการในซอยบางลาป่าตอง พูดคุยตกลงกันให้ได้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ภูเก็ตเดินต่อไปได้

อยากเปิดเป็นร้านอาหารและให้มีการดื่มแบบนี้โดยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจะทำอย่างไรต้องคุยกัน อำเภอกะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง และตำรวจเริ่มคุยกันแล้ว คิดว่าในวันที่ 28 พ.ย.นี้จะได้คำตอบที่ชัดเจน จากนั้น จังหวัดจะได้ออกคำสั่งว่าจะต้องปฏิบัติตามนั้น หากฝ่าฝืน คำสั่งจังหวัด จะต้องปิด ทั้งซอยบางลาหรือปิดเป็นบางส่วน นอกจากนี้ ให้เขียนป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการของจังหวัดในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ติดในซอยบางลา ป่าตอง ถ้าฝ่าฝืนมีมาตรการลงโทษปรับไม่เกินิ20,000บาท จะมีการตักเตือนก่อน หากตักเตือนในหน้าเดิมเจ้าของร้านยังปล่อยปละละเลย ไม่ตักเตือนลูกค้าจะต้องลงโทษ คือ ปิดสถานประกอบการนั้นรวมทั้ง ปรับคนที่ไม่ปฏิบัติตาม ที่ผ่านมา มีข่าวว่า คนต่างชาติ เดินเที่ยวในซอยบางลา ไม่สวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ จะตักเตือนก่อนหากฝ่าฝืนมีการปรับตามเกณฑ์ที่กำหนด และจะขอให้กงสุลแต่ละประเทศแจ้งไปยังพลเมืองของเขาให้ปฎิบัติตามระเบียบของไทยด้วย