โควิดเชียงใหม่ตายสะสม121 ปูพรมฉีดวัคซีน100%

วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 14:37 น.
โควิดเชียงใหม่ตายสะสม121 ปูพรมฉีดวัคซีน100%
เชียงใหม่-เร่งสกัดแรงงานต่างด้าวรอบเขตอ.เมือง ขณะโควิดเริ่มลดระบาดแต่มีเสียชีวิตเพิ่ม เร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้ครบ100%ก่อนสิ้นเดือนนี้

เชียงใหม่ออกมาตรการตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนกลุ่มแรงงานต่างด้าว รอบเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสกัดการระบาด พร้อมใช้มาตรการกดดันในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบระยะนี้หลังเป็นกลุ่มเสี่ยงระบาดตอนนี้ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังยังพบว่ามีการแพร่ระบาดและการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ สถานที่พักคนงาน หอพัก และที่พักอาศัยอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอรอบเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน

ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบ หรือแรงงานที่ไม่มีนายจ้างประจำ ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ เร่งค้นหาและใช้มาตรการกดดันให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK และพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ทั้งนี้ ให้เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร กิจการก่อสร้าง และผู้ประกอบกิจการทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอดังกล่าว หากมีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ขอความร่วมมือท่านตรวจเอกสารแสดงผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด - 19 ก่อนจ้างงานทุกครั้ง พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ หรือผู้ดูแลหอพัก ห้องเช่า ห้องแถว หรือสถานที่พักอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ นำผู้เช่าและผู้พักอาศัยในสถานที่พักดังกล่าวทุกคน ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย ATK และพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีน และให้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปค้นหาและใช้มาตรการบังคับกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าวด้วย

ส่วนสถานการณ์ภาพรวมรายวันยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 190 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 183 ราย อีก 7 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 21,386 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท 3,469 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 130 ราย โรงพยาบาลรัฐ 380 ราย โรงพยาบาลเอกชน 765 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 19 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 55 ราย Community Isolation (CI) 2,165 ราย และ Home Isolation (HI) 501 ราย ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 95 ราย อาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,715 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 659 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 121 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 25,555 ราย และรักษาหายแล้ว 21,890 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 273 ราย

ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (25 พ.ย. 64) จำนวน 3,474 ราย พบผู้มีผลบวก 55 ราย ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,397,736 คน คิดเป็นร้อยละ 80.82 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 260,092 คน คิดเป็นร้อยละ 79.37 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 132,472 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,005,172 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 สัปดาห์นี้เป็นห้วงสุดท้ายที่จะมีการปูพรมฉีดให้ครบ 100% ตามเป้าหมาย.