"โควิดชลบุรี" ติดเชื้อเพิ่ม 375 ราย พื้นที่ทหารเจออีก 11 บุคลากรแพทย์พบ 5 ราย

วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 06:51 น.
"โควิดชลบุรี" ติดเชื้อเพิ่ม 375 ราย พื้นที่ทหารเจออีก 11 บุคลากรแพทย์พบ 5 ราย
ชลบุรี- พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ อีก 375 ราย โยงคลัสเตอร์ สถานประกอบการ ชุมชน พื้นที่ทหารเจออีก 11 ราย บุคลากรแพทย์ 5 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 375 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวม 708 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 21 ราย สะสม 4,359 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,736 ราย 2. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 11 ราย สะสม 1,346 ราย(ข้าราชการทหารเรือ 9 ราย,ทหารเกณฑ์ 2 ราย) 3. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ไร่โกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด อ.ศรีราชา 10 ราย สะสม 32 ราย 4. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ดี ดีไลท์ มารีไทม์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อ.ศรีราชา 7 ราย สะสม 13 ราย 5. Cluster บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 8 ราย6. Cluster ไซด์งานโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย

7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 10 ราย 8. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย 9. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (จังหวัดระยอง) 4 ราย 10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ในครอบครัว 121 ราย,สถานที่ทำงาน 75 ราย,บุคคลใกล้ชิด 5 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย) 11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 19 ราย 12. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 76 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร ขอความร่วมมือ แหล่งชุมชุมชนดังนี้

ตลาด 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์ 3. ป่วยต้องหยุด 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง 9 มีการสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สถานประกอบการ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 2 รายของวันนี้ เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และทั้งสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น