ยึดทรัพย์เครือข่ายโจ๊ก-จิ๊บ20ล้านบาท

วันที่ 24 ธ.ค. 2553 เวลา 17:23 น.
ป.ป.ส.ยึดทรัพย์เครือข่ายโจ๊ก-จิ๊บ 20 ล้านบาท ตะลึงพบเงินหมุนเวียนในบัญชี 3 ปี 50 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)  นำป้ายข้อความ"บ้านหลังนี้ถูกยึดและอายัดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ.2538  ตามคำสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 4585/2553  ลงวันที่  23  ธ.ค. 2553ไปติดที่หน้าบ้านในชุมชนไผ่เขียว  เลขที่  12/3  ม.6  ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นบ้านปูน 2 ชั้น ปลูกบนพื้นที่ราชพัสดุ   เนื้อที่ประมาณ  71  ตารางวา  ของนายชัยณรงค์ และนางประยงค์  ประสงค์ศิล  พ่อ- แม่  ของนายชาญชัย  ประสงค์ศิล  หรือโจ๊ก  ไผ่เขียว  และนายนพพล  ประสงค์ศิล  หรือ จิ๊บ  ไผ่เขียว

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจยึดบ้านของนายนพพล   ซึ่งใช้ชื่อนายมานะ  ร้อยจำปา  เป็นผู้ซื้อบ้านจัดสรร เนื้อที่  53   ตารางวา  โฉนดเลขที่  60574   เลขที่ดิน  1726  ต.คุ้งลานอ.บางปะอิน  1  หลัง  รถยนต์ฮอนด้า  หมายเลขทะเบียน  กต  4161 พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นของนายนพพล  แต่ใช้ชื่อนายวิชาญ ประสงค์ศิล  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  อีก 1 คัน

ขณะเดียวกันป.ป.ส.ยังมีคำสั่งตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเครือข่ายนี้แล้ว รวม 20 ล้านบาท เป็นของนายนพพล  , น.ส.วีรยา เนื่องจันทร์พัฒน์   นายนายโจ๊ก และ น.ส.โชติรส  วงจำปา  แฟนนายนพพล และมีคำสั่งตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายอภิชาต  วังประทุม นายวิบูลย์  ลารุณ  และนาณัชพล คำวัน ในฐานะผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องดังนี้ เงินสด  จำนวน  8,376,440  บาท  เงินฝากในบัญชีธนาคาร  13  บัญชี มูลค่าประมาณ  3.5  ล้านบาท  ทองรูปพรรณ  11  รายการ  มูลค่าประมาณ  3 แสนบาท   และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทางทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอเลขาธิการปปส.  ออกคำสั่งยึด  อายัดเพิ่มเติมอีก  อาทิ  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และอาวุธปืนโดยสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดในคดีนี้กว่า  20  ล้านบาท
 
นอกจากนี้จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด 16 บัญชีของนายโจ๊กและนายจิ๊บ รวมถึงบุคคลใกล้ชิด ตั้งแต่ปี  2550 - 2553มีเงินหมุนเวียนกว่า 50  ล้านบาท  จึงมีคำสั่งอายัดบัญชี รวม 13  บัญชีซึ่งปัจจุบัน ยอดเงินคงเหลือประมาณ  3.5  ล้านบาท

ภาพประกอบข่าว