น่าห่วง!คลัสเตอร์ใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เจอติดโควิดอีก355ราย

วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 15:39 น.
น่าห่วง!คลัสเตอร์ใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เจอติดโควิดอีก355ราย
เชียงใหม่-พบผู้ติดเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์ใหญ่กลางเมืองเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจออีก 355 รายตาย 1 ศพ ขณะที่คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อรวมแล้วกว่า 1,400 ราย

เมื่อวันที่? 25? ต.ค. สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 355 ราย ส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อตามคลัสเตอร์?ในจังหวัด ที่ยังพบการ?ติดเชื้อ?จากการตรวจเชิงรุก?ของคลัสเตอร์ที่ยังมีการระบาดต่อเนื่อง มีทั้งคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่? ตลาดประตูเชียงใหม่?เป็นกลุ่มใหญ่? ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่?ได้ปิดดำเนินการเพื่อฆ่าเชื้อโรค 3 วัน และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยทุกคนต้องมีผลการตรวจภายใน 3 วันเป็นลบ ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ หลังเปิดดำเนินการแล้ว

สำหรับ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อรวมแล้วกว่า 1,400 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พบระหว่างการกักตัว ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไปและขยายการเฝ้าระวังออกไปยังชุมชนต่างด้าวละแวกใกล้เคียง เนื่องจากมีการพบคลัสเตอร์ในชุมชนแรงงานต่างด้าวใกล้เคียงตลาดเมืองใหม่อีกหลายคลัสเตอร์

สำหรับ การเตรียมความพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยว? 1? พ.ย.จังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อม? 4? อำเภอนำร่องประกอบด้วย? แม่ริม? แม่แตง? ดอยเต่า และเมืองเชียงใหม่? เป็นแบบ? Charming? Chiang? Mai? ไปพร้อมๆกับจุดท่องเที่ยว?สำคัญต่าง ๆ? ในการเปิดฤดูกาล?ท่องเที่ยว?กับนักท่องเที่ยว?ไทย? ทั้งเรื่องการรับวัคซีน?และมาตรการรองรับบริการนักท่องเที่ยว?แบบ? New? ?Normal? เข้มงวดการเฝ้าระวัง