เปิดภาพมือดีทิ้งขยะเขตอุทยานเขาใหญ่ ผิดกม.-ทำลายสัตว์ป่า

วันที่ 23 ต.ค. 2564 เวลา 15:01 น.
เปิดภาพมือดีทิ้งขยะเขตอุทยานเขาใหญ่ ผิดกม.-ทำลายสัตว์ป่า
นครราชสีมา -ผู้พิทักษ์ป่าวังน้ำเขียว เตือนมือดีทิ้งขยะในเขตอุทยานฯเขาใหญ่ มีความผิดทางกฎหมาย หวั่นสัตว์ป่าได้รับอันตรายกินขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายชาตรี ศรีทอง พนักงานพิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ขญ.5 (กม.80) ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว ได้ไปดูแนวถนนเขตกันไฟช่วง กม.80 บ้านบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปบ้านเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบขยะจำนวนมากที่มีคนนำมาทิ้งข้างชายป่า ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ขญ.5 (กม.80) ได้ทำการฝั่งกลบไปแต่ก็ยังมีเศษขยะอีกจำนวนมากเกลื่อนอยู่กระจัดกระจายตามพงไม้ และยังพบซากศาลพระภูมิ มากองทิ้งอีกด้วย

นายชาตรี เปิดเผยว่า ในบริเวณนี้จะมีกระทิง มีกวาง ออกมาหากิน อาจจะทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ กินถุงพลาสติกเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้ และที่สำคัญเป็นเขตอุทยาน การทิ้งขยะในเขตอุทยานฯมีความผิดทางกฎหมาย จึงขอให้ผู้ที่กระทำอย่าได้นำขยะมาทิ้งอีก

ด้านนายพงษ์เทพ กล่าวว่า อำเภอวังน้ำเขียวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ช่วงนี้เริ่มเขาสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จึงขอวิงวอนผู้ที่น้ำขยะมาทิ้งในเขตอุทยานฯขอให้เลิกพฤติกรรมนี้ เพราะนอกจากสิ่งสกปรกจากขยะที่โดนฝนซะล้างลงสู่ลำคลองแหล่งน้ำ เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ ของวังน้ำเขียว ที่สำคัญยังทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าที่อาจจะกินถุงพลาสติก เศษอาหาร ถึงแก่ชีวิตได้