วัดดังพิษณุโลกจัดบาตรยักษ์ให้ร่วมบุญวันออกพรรษา

วันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 12:01 น.
วัดดังพิษณุโลกจัดบาตรยักษ์ให้ร่วมบุญวันออกพรรษา
พิษณุโลก-วัดราชบูรณะจัดบาตรยักษ์ให้พุทธศาสนิกชนทำบุญ ร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ วันออกพรรษา

ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้นำพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด ออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ที่ หน้าศาลาการเปรียญวัด เพื่อเป็นสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ วันออกพรรษษ จัดประชาชนมาร่วมทำบุญจำนวนมาก

แต่ที่น่าสนใจของผู้ที่มาทำบุญ คือ ทางวัดได้นำบาตรขนาดยักษ์ มาให้ประชาชนได้ใส่ปัจจัยร่วมทำบุญในประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ คำว่า ‘’เทโวโรหนะ’’แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก การตักบาตรเทโวโรหนะ จะทำกันในบริเวณพระอุโบสถ มีการอัญเชิญพระพุทธรูป เป็นผู้นำแถวของพระภิกษุ ในการออกบิณฑบาต

ทั้งนี้ บรรยากาศการตักบาตรเทโวโรหนะ แต่ละแห่งได้พร้อมใจกันเว้นระยะห่างในการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19