เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มวิตกกระทบเปิดเมือง

วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 15:01 น.
เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มวิตกกระทบเปิดเมือง
เชียงใหม่?-เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้ออีก 412 รายหลายฝ่ายวิตกกระทบเปิดเมือง? 1? พ.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงอีกระลอกอย่างน่าวิตกวันนี้พบถึง 412 ราย? ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความวิตกแก่ประชาชนและหลายภาคส่วนเพราะจะเปิดเมืองต้อนรับฤดูกาล?ท่องเที่ยวพร้อมๆกับ? Charming? Chiang? Mai? วันที่? 1 พ.ย.นี้?

นายประจญ? ปรัชญ์สกุล? ผู้ว่าราชการจังหวัด?เชียงใหม่?ย้ำทุกส่วนเพิ่มความเข้มข้นพร้อมหารือมาตรการเร่งด่วนร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ?จังหวัด? 15.00น.วันนี้เพืีอทบทวนมาตรการ?และควบคุมการระบาดไม่ให้มากกว่านี้ เนื่องจากหลายฝ่ายเริ่มวิตกกังวลกับการติดเชื้อ?ที่ขยับสูงมาต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์?นี้?อาจกระทบต่อการเปิดเมือง?และอื่นๆตามมา ขณะที่ด้านการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่

ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 899,295 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 192,429 คน คิดเป็นร้อยละ 58.72 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 98,228 คน คิดเป็นร้อยละ 81.09 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 608,638 คน คิดเป็นร้อยละ 74.92 แต่ยังเป็นยอดเข็มแรก? ส่วนเข็มที่? 2? และบู๊ท?เข็ม? 3? ยอดยังไม่ถึง? 30%

ทั้งนี้ จากการสอบสวนโรคพบเกือบทั้งหมดติดเชื้อ?ในจังหวัดจากคลัสเตอร์?ต่างๆโดยเฉพาะ?ตลาดเมืองใหม่? กาดหลวง? มีการขยายการติดเชื้อ?สูงไปเกือบทุกอำเภอ? และยังพบประชาชน?บางส่วนเริ่มไม่ป้องกันตัวหลังรับวัคซีน?แล้ว