ท้องถิ่นภูเก็ตเผย มีตำแหน่งงานกว่า7พันอัตรา ช่วยผู้รับผลกระทบโควิด

วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 11:51 น.
ท้องถิ่นภูเก็ตเผย มีตำแหน่งงานกว่า7พันอัตรา ช่วยผู้รับผลกระทบโควิด
ภูเก็ต-ท้องถิ่นภูเก็ต เปิดจ้างงานช่วยผู้รับผลกระทบโควิด-19 ตำแหน่งว่างกว่า7พันอัตรา สมัครได้ที่อปท.ทั้ง12แห่ง เริ่ม1พ.ย.64

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในโครงการจ้างงานพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากภูเก็ต โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ว่างงาน เสนอของบประมาณจ้างคนที่ตกงาน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1.อบจ.ภูเก็ต 2.เทศบาลนครภูเก็ต 3.เทศบาลตำบลรัษฎา 4.เทศบาลตำบลวิชิต 5.เทศบาลตำบลฉลอง 6.เทศบาลตำบลราไวย์ 7.เทศบาลเมืองป่าตอง 8.เทศบาลเมืองกะทู้ 9.เทศบาลตำบลเชิงทะเล 10.เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 11.เทศบาลตำบลศรีสุนทร และ12.อบต.เทพกระษัตรี

ทั้งนี้ ได้ของบฯไปจำนวน 10,306 อัตรา ท้องถิ่นได้ทำการจ้างงานตั้งแต่ 11 ต.ค.เป็นต้นมา จำนวน 3,091อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.99 ยังคงเหลืออัตราว่าง 7,215อัตรา ซึ่งท้องถิ่นได้เริ่มมีการจ้างไปแล้วที่เหลือจะเริ่มจ้าง ตั้งแต่ 1 พ.ย.นี้ อีกกว่า 7พันอัตรา ได้ประชุมกำหนดแนวทางรับรองจะต้องรับสมัครเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้ที่ อปท.ทั้ง12แห่ง

สำหรับลักษณะงานที่จ้าง 1.การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ต้นเฟื่องฟ้า) 2.การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่สาธารณะ 3. การขุดลอกท่อระบายน้ำ ลำรางสาธารณะ 4.การทำความสะอาดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 5. การทาสีงานจราจรหรือทาสีอาคารสาธารณะต่างๆ อัตราค่าจ้างคนละ 336บาทต่อวัน จ้างระยะเวลา 20วันต่อ1เดือน เป็นเวลา 4 เดือน การรับสมัครได้ที่ สำนักงาน อปท.ทั้ง12แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต หลักฐานการรับสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ถ้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองได้ เพื่อให้มีรายได้ในภาวะนี้

ด้าน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า โครงการจ้างงานฯดังกล่าว เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัคร เพิ่มเติมในรอบที่สอง ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย.นี้ ที่ โรงเรียนพิบูลสวัสดี ในเวลาราชการ รวม 1,146 อัตรา ทำหน้าที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เก็บขยะ การทาสีงานจราจร การเพาะชำกล้าไม้ ขอให้ผู้ที่สนใจ นำหลักฐานการรับสมัคร บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ ข้อมูลการฉีดวัคซีน ส่วนรูปถ่าย มีบริการถ่ายรูปให้ฟรี ณ สถานที่รับสมัคร