"โควิดชลบุรี"ตายอีก 4 พบไม่ได้ฉีดวัคซีน เจอติดเชื้อใหม่ 328 ราย

วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 06:56 น.
"โควิดชลบุรี"ตายอีก 4 พบไม่ได้ฉีดวัคซีน เจอติดเชื้อใหม่ 328 ราย
ชลบุรี- พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ อีก 328 ราย จากคลัสเตอร์ สถานประกอบการ ชุมชน เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย มีประวัติเป็นผู้สัมผัสคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า และมีโรคประจำตัว ไม่ได้ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 328 ราย เสียชีวิต 4ราย รวม 684 ราย

ผู้ติดเชื้อใหม่มาจาก 1. Cluster ที่พักแรงงานก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 11 ราย 2. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 83 ราย 3. Cluster บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 15 ราย 4. Cluster ค้นหาเชิงรุก ชุมชนช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ 4 ราย สะสม 69 ราย 5. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 11 ราย สะสม 4,122 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,704 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 10 ราย 7. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (กทม.) 1 ราย 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ครอบครัว 122 ราย,สถานที่ทำงาน 60 ราย,บุคคลใกล้ชิด 10 ราย) 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 25 ราย 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 69 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร ขอความร่วมมือ แหล่งชุมชุมชนดังนี้ ตลาด 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์3. ป่วยต้องหยุด 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง9 มีการสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สถานประกอบการ1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 4 รายของวันนี้ เป็นผู้สูงอายุ 3 ราย (อายุเฉลี่ย 80ปี) และผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือการมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง หอบหืด โรคหัวใจ และทุกรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น