2 อ่างเก็บน้ำโคราชเต็มความจุ ต้องเร่งระบายน้ำ

วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 12:34 น.
2 อ่างเก็บน้ำโคราชเต็มความจุ ต้องเร่งระบายน้ำ
2 ใน 4 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา น้ำเกิน100%ของความจุแล้ว ชลประทานเร่งระบายน้ำ แจ้งเตือนประชาชนใต้เขื่อนรับมือ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงล่าสุด ว่า อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนลำพระเพลิง และมีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิงจำนวนมาก ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปริมาณน้ำเขื่อนลำพระเพลิง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 ปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 155.75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 100.48% ของความจุอ่างฯ ซึ่งมีปริมาณเกินระดับเก็บกักของเขื่อนลำพระเพลิง ไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่คลองธรรมชาติลำพระเพลิง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วานนี้ 7.427 ล้าน ลบ.ม. ต้องระบายน้ำออก 2.75 ล้าน ลบ.ม.

จึงขอประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ลำสำลาย และลำซอ โดยเฉพาะในเขตอำเภอปักธงชัย ประกอบด้วย ตำบลตะขบ ตำบลลำนางแก้ว ตำบลบ่อปลาทอง ตำบลสุขเกษม ตำบลตูม ตำบลงิ้ว ตำบลนกออก ตำบลเกษมทรัพย์ ตำบลดอน ตำบลโคกไทย ตำบลตะคุ ตำบลเมืองปัก และตำบลพลับพลา ตำบลท่าลาดขาว และตำบลกระโทก ของอำเภอโชคชัย ให้เตรียมรับมือเร่งด่วนเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูง และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อีก 1 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี ประมาณน้ำล้นอ่างแล้วเช่นกัน โดยมีปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุด อยู่ที่ 142.64 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101.17 % ของความจุอ่างฯ ซึ่งทางอ่างฯ จะรักษาอัตราการระบายน้ำจากอ่างฯ รวมปริมาณน้ำล้น สปิลเวย์ ลงลำมูล ไม่ให้เกิน 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และไม่ให้มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ

ในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อีก 2 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ่อล้นแล้วเช่นกัน โดยมีปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุด อยู่ที่ 310 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.75 % ของความจุอ่างฯ ส่วนอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุด อยู่ที่ 267 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 97.16 % ของความจุอ่างฯ ซึ่งทั้งสองอ่างฯ ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในคลองธรรมชาติลำตะคอง ลำแชะ และลำสาขาต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่ออพยพขนย้ายทรัพย์สินป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม น้ำเอ่อล้น และน้ำไหลหลากในช่วงนี้ด้วย