สั่งปิดตลาดชายแดนช่องจอมแหล่งแพร่โควิดใหม่พบแล้ว91ราย

วันที่ 17 ต.ค. 2564 เวลา 20:55 น.
สั่งปิดตลาดชายแดนช่องจอมแหล่งแพร่โควิดใหม่พบแล้ว91ราย
สุรินทร์- คลัสเตอร์ใหญ่โผล่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมพบผู้ติดเชื้อโควิดกว่า 91 รายมีผู้เสี่ยงสัมพัสสูงจำนวนมาก ด้าน ผู้ว่าฯสั่งปิดตลาดเป็นการชั่วคราวเพื่อคัดกรองโรคแล้ว 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ภายหลังจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นพ่อค้าแม่ค้า ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาภายในตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จำนวนกว่า 91 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อของอ.กาบเชิงได้ให้ผู้ติดเชื้อ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม อ.กาบเชิง หรือหากผู้ใดประสงค์เดินทางกลับบ้านไปรักษาในประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์ ก็อำนวยความสะดวก ให้เดินทางกลับ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ให้กักตัว ในสถานที่บ้านพักเพื่อดูอาการ หากติดเชื้อก็ขอรับการรักษาจากแพทย์ได้ทันที

ล่าสุด นายสุวพงศ์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกคำสั่งปิดตลาดชายแดนช่องจอมเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 17-23 ต.ค. ซึ่งทำให้บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดชายแดนช่องจอม ตลาดโอท็อป อบจ.สุรินทร์และร้านค้าทั่วพื้นที่บริเวณตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอมเงียบสนิท ไม่มีผู้คนอยู่ในตลาด มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กาบเชิง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอ.กาบเชิง ได้จัดสายตรวจออกตรวจเป็นระยะๆ ประกอบกับช่วงนี้ มีฝนตกลงมาต่อเนื่องการบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา

ทั้งนี้ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ระบุว่า ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากอำเภอกาบเชิงว่า พื้นที่ตลาดการค้าชายแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 91 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โควิด - 19 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอขอความเห็นชอบเพื่อ ตลาดดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

คำสั่งดังกล่าวปฏิบัติ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้ ให้ปิดตลาดการค้าชายแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็น พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (โควิด-19) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การ สาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่ตามข้อ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ  ให้นายอำเภอกาบเชิง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และพิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นและมอบหมายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ

สำหรับ สถานการณ์โควิด-19 จ.สุรินทร์ (ระลอกใหม่ 26 มิ.ย.2564) ข้อมูลระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.2564 ถึง 16 ต.ค.2564 เวลา 18.30 น. มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 15,876 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 117 ราย อยู่ระหว่างรักษา 802 ราย (โรงพยาบาลสนาม 300 ราย) หายป่ว สะสม 15,003 ราย (รายใหม่ 33 ราย) เสียชีวิตสะสม 71 ราย (รายใหม่ 1 ราย) อำเภอเมืองสุรินทร์ 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 2564