ขานรับเปิดประเทศ พัทยามีประปาใช้ถึงกลางปีหน้า

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13:01 น.
ขานรับเปิดประเทศ พัทยามีประปาใช้ถึงกลางปีหน้า
พัทยา-ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคพัทยาเผยอ่างกักเก็บ5แห่งมีปริมาณน้ำเกือบเต็มความจุ พร้อมเปิดรับนโยบายเปิดประเทศ 1พ.ย.64 มีน้ำใช้ถึงกลางปี65

นายชัยทัศน์ อี๊ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยว่า หน้าฝนปีนี้มีน้ำไหลเข้าอ่างกักเก็บทั้ง 5 แห่งเกือบเต็มความจุ ประกอบด้วย

1.อ่างเก็บน้ำมาบประชันซึ่งมีความจุ 16.60 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 17.06 ล้าน ลบ.ม.

2.อ่างเก็บน้ำชากนอก มีความจุ 7.03 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาณมีน้ำ 4.5 ล้าน ลบ.ม.

3.อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง มีความจุ 7.65 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาณมีน้ำ 7.61 ล้าน ลบ.ม.

4.อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน มีความจุ 3.84 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 3.56 ล้าน ลบ.ม.

และ5.อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต มีความจุ 4.8 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 4.60 ล้าน ลบ.ม.

นายชัยทัศน์ ระบุว่า การใช้น้ำ การประปาต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลโดยใช้หลักการเดิมคือใช้น้ำจากการจัดซื้อจากแหล่งน้ำดิบอื่นนอกพื้นที่ 50 เปอร์ เซ็นต์ และน้ำดิบที่มีอยู่ในอ่าง 5 อ่างอีก 50 เปอร์เซ็นต์ซึ่งทางการประปาพัทยาได้ลงนามความร่วมมือในการจัดซื้อน้ำจากพื้นที่จังหวัดระยองปีละ 20 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการจัดน้ำจากด้านนอก

อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ภาครัฐออกมาประกาศในการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้แล้วนั้น ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคพัทยาได้เตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วคาดว่าจะสามารถบริหารสถานการณ์น้ำได้ดีไม่มีปัญหาไปจนเดือนมิถุนายน 2565