ติวเข้มภาษาเขมรรับค้าชายแดนไทย-กัมพูชาคึก

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 21:51 น.
หอการค้าบุรีรัมย์จัดติวเข้มภาษาเขมร รองรับเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาเจรจาธุรกิจ

รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้จับมือกับ  นายรัชพล ตระหนักยศ  ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาเขมรมาตรฐาน” เพื่อการสื่อสาร ทั้งทักษะการพูด การเขียน รวมถึงกฎระเบียบ และวัฒนธรรมประเพณีของกัมพูชา ให้กับนักธุรกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บริเวณช่องสายตะกู  ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ที่ทางหอการค้าจังหวัด ได้มีการเดินหน้าผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าวได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 

ด้านนายรัชพล กล่าวว่า การเปิดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเขมรพื้นฐานให้กับนักธุรกิจ  ข้าราชการ  และประชาชนทั่วไป จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านการสื่อสาร หรือเจรจาต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับคู่ค้าต่างประเทศ    ทั้งนี้เชื่อว่าหากมีการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด ดังกล่าว ก็จะทำให้ธุรกิจการค้า การลงทุน รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กระเตื้องขึ้นอย่างแน่นอน