เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำพื้นที่หลังประตูน้ำบางบาลเริ่มกระทบแล้ว

วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 20:35 น.
เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำพื้นที่หลังประตูน้ำบางบาลเริ่มกระทบแล้ว
พระนครศรีอยุธยา-หลายพื้นที่หลังประตูน้ำบางบาลได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลบ่าเข้าท่วม ขณะที่ กรมชลประทานยังปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณ 2,762 ลบ.ม./วินาที

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้นในเขต อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ไหลทะลักผ่านโค้งคุ้งน้ำ ตรงหมู่ 5 ต.บางชะนี อ.บางบาล เข้าไปในเขต ม.1 ต.บางบาล บริเวณใกล้กับโรงเรียนบางบาล ที่อยู่นอกเขตชลประทาน โดยมวลน้ำจำนวนมาก ได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือน ซึ่งจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมอยู่นอกเหนือจุดที่หน่วยงานภาครัฐคิดรองรับไว้ และพื้นที่ ต.บางบาลคือพื้นที่หลังประตูน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่ตรงปากคลองบางบาล

นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรี ต.บางบาล เปิดเผยว่า โรงเรียนบางบาลปัจจุบันยังไม่ถูกน้ำท่วม พราะว่ามีคันดินที่แข็งแรงล้อมรอบโรงเรียนสูงกว่า 3.5 เมตร จึงเอาอยู่ แต่ชุมชนโดยรอบได้ถูกน้ำท่วมไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ในเวลา 19.00 น.วันที่ 4 ต.ค.กรมชลประทาน ยังมีการปล่อยน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณ 2,762 ลบ.ม./วินาที