พัทยาพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว1ต.ค.นี้ ฉีดวัคซีนแล้ว70%

วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11:40 น.
พัทยาพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว1ต.ค.นี้ ฉีดวัคซีนแล้ว70%
"นายกเมืองพัทยา" เผยพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามแผน 1 ต.ค. เผยประชากรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 70%

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงกรณีที่มีแผนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ต.ค.นี้พร้อมกับอีก 5 จังหวัดท่องเที่ยวนั้น ต้องยอมรับว่าจนถึงขณะนี้เมืองพัทยามีความพร้อมที่จะดำเนิน ซึ่งจากการที่ ททท.โดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาประชุมร่วมและรับฟังแผนรองรับการท่องเที่ยวหรือ Pattaya Moves on ก็ยืนยันกำหนดการเปิดเมืองตามเดิมคือในวันที่ 1 ต.ค.นี้

สำหรับเมืองพัทยาตามแผนและมาตรการด้านการรองรับนักท่องเที่ยวนั้น จะดำเนินการในลักษณะเดียวกับการเปิดพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้นหากภาครัฐมีคำสั่งให้เปิดเมืองได้ตามเวลาที่กำหนดเมืองพัทยาก็ถือว่ามีความพร้อม หรือหากจะมีมาตรการใดๆเสริมหรือเพิ่มขึ้นเมืองพัทยาก็พร้อมปฏิบัติตาม สุดท้ายถ้าหากให้มีการเลื่อนระยะเวลาของการเปิดเมืองออกไป เมืองพัทยาก็ยังคงเตรียมความพร้อมเพื่อรอระยะเวลาอย่างเต็มที่

นายสนธยา กล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญในความพร้อมที่จะเปิดเมืองคงเป็นเรื่องของวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าเมืองพัทยาได้รับการจัดสรรได้ตรงตามเป้าหมาย หลัง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็น ชอบตามแผน Pattaya Moves on จึงได้เร่งประสานขอจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม

อีกทั้งปัจจุบันทางจังหวัดชลบุรียังได้แจ้งรายงานเสนอไปยัง ททท.แล้วว่าประชากรในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้รับวัคซีนแล้วตามเป้าหมายในสัดส่วน 70 % ของจำนวนประชากรในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่มีประสิทธิภาพ และยืนยันว่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวตามแผนของโครงการ Pattaya Moves on ที่ได้รับนำเสนอไว้กับภาครัฐ