พอ.สว.นำซิโนฟาร์มพระราชทานฉีดที่เชียงใหม่

วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 19:32 น.
พอ.สว.นำซิโนฟาร์มพระราชทานฉีดที่เชียงใหม่
เชียงใหม่-หน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานถวายพระภิกษุสงฆ์และแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางใน25อำเภอ

ที่จ.เชียงใหม่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นำวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน จำนวน 5,000 โดส จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ประชาชน จำนวน 2,500 คน จัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ 70 ราย , ผู้พิการ 458 ราย , คนไร้บ้าน บุคคลด้อยโอกาส 390 ราย , ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ติดบ้าน/ติดเตียง 1,227 ราย ,พระสงฆ์ จำนวน 321 รูป และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีนอีก 34 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทาน พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ ในระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2564

สำหรับวันนี้ (17 กันยายน 2564 ) ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่างซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

เช่นเดียวกับที่ รพ.ลานนา พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต พร้อมทั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่นิมนต์พระสงฆ์250รูปรับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานครั้งนี้ด้วย.