ผลATK พบผู้ติดโควิด200ราย/วัน ภูเก็ตเริ่มบูสเตอร์เข็ม3

วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13:01 น.
ผลATK พบผู้ติดโควิด200ราย/วัน ภูเก็ตเริ่มบูสเตอร์เข็ม3
ภูเก็ต-ผลตรวจโควิดเชิงรุกด้วย ATK พบผู้ติดเชื้อพุ่ง200ราย/วัน เสียชีวิต5 เร่งบูสเตอร์เข็ม3 สกัดการระบาด

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า พบการระบาดในพื้นที่ทั้ง3อำเภอ ภาพรวมจังหวัดอัตราการใช้เตียงทุกประเภทยังสูง มีการเปิดCI และ Hospitel เพิ่มขึ้น ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ คลัสเตอร์ใหญ่ที่พบ มี 9 คลัสเตอร์ อาทิ ชุมชนชาวไทยใหม่ , เรือนจำจังหวัดภูเก็ต,ซุปเปอร์ชีป,กลุ่มแรงงานประมง,กลุ่มแรงงานก่อสร้าง,กลุ่มตลาดต่างๆ ให้ทำBubble & Seal มีทีมแพทย์เข้าดูแลอย่างใกล้ชิด

ส่วนผลการค้นหาเชิงรุกด้วยวิธี ATK ภาพรวมอัตราการตรวจพบผลบวก ร้อยละ6.1 มีจำนวนผู้ป่วย HI เพิ่มขึ้น ยังคงตรวจเชิงรุกต่อเนื่องในชุมชน สถานประกอบการ ได้รับการสนับสนุนทีม CCRT จาก เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ทำให้พบผู้ป่วยรายใหม่กว่า 200 คนซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 ก.ย.64 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 236 ราย จากPhuket Sandbox อีก 2 ราย รวมเป็น 238ราย เสียชีวิต 5 ราย เป็น กลุ่ม 608ในจำนวนผู้เสียชีวิตมี 4 ราย ที่ยังไม่ได้วัคซีนและได้วัคซีนไม่ครบโดส และอีก 1 ราย อายุ 38 ปี มีโรคประจำตัว

ข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2564 ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,621 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้าน 4,595 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 48 ราย กักตัวที่ศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน ยอดคงเหลือผู้เข้าข่ายกักตัว 1,177 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 8,062 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดสะสม 10 รายผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศสะสม 23 ราย ผู้ติดเชื้อจาก Phuket Sandbox สะสม 95 ราย ผู้ติดเชื้อจากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน 42 ราย

จากสถานการณ์โรคที่เกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนเข็ม 3 เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19ให้กับประชาชนได้ฉีดวัคซีน Booster เข็ม 3 ในกลุ่มเสี่ยงแล้วและมีแผนการฉีดวัคซีนวันที่ 12-18 ก.ย.64 กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต,วันที่ 19-25 ก.ย.64 กลุ่มประชากรแฝงในจังหวัดภูเก็ต บุคลากรภาครัฐเอกชนที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต , วันที่ 26-30 ก.ย.64 กลุ่มแรงงานต่างด้าว ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันโรคโควิด-19 ยึดหลัก D- M- H- T- T- A อย่างเคร่งครัด เน้นงดกิจกรรมรวมกลุ่ม ขอให้ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และใช้ COVID-19 Ag Home Test ส่วนมาตรการระดับหน่วยงาน/องค์กร ขอให้พิจารณาการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในหน่วยงาน พิจารณา Work from Home