เอกชนชงเปิดรับทุกประเทศเข้าภูเก็ต ปลดล็อกดื่มในร้านได้

วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 09:50 น.
เอกชนชงเปิดรับทุกประเทศเข้าภูเก็ต ปลดล็อกดื่มในร้านได้
ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลให้เปิดรับทุกประเทศเข้าภูเก็ต ขอให้กำหนดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เป็นสีพิเศษ ปลดล็อกดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน รวมทั้งให้จัดแคมเปญกระตุ้นท่องเที่ยว หลังยอดนักท่องเที่ยวเริ่มชะลอ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 ภาคเอกชนภูเก็ตเสนอความคิดเห็นในโอกาสที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมประกวดนางงาม ที่จะมีขึ้นในช่วง3-4เดือนนี้ ควรจะเปิดกว้างในการรับนักท่องเที่ยว เพราะ บางประเทศที่กำหนดไว้ 70ประเทศที่เป็นความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง แต่หลายประเทศที่จะเข้ามาเที่ยวชมงานกิจกรรมต่างๆที่จัดซึ่งเดินทางมาจากแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ เป็นประเด็นที่จังหวัดไม่มีอำนาจเปิดให้เข้ามาได้

ที่ผ่านมา การเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ช่วงก.ค.-ส.ค.64 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวน 31,000คน มีคนป่วยจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวน 89คน ถ้าอนุญาตให้เข้ามาทุกประเทศ แต่ใช้หลักการเดิม ในการตรวจโรคโควิด คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา

ด้าน นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวเข้ามาภูเก็ต จากหลายสาเหตุ ภาคเอกชนภูเก็ตขอนำเสนอไปยังรัฐบาลว่า เป็นไปได้หรือไม่พื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หรืออันดามันแซนด์บ็อกซ์ อยากให้กำหนดสี เป็นสีพิเศษ เพราะวันนี้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดง

สิ่งที่จะตามมาคือ จะติดปัญหาหลายเรื่อง อาทิ ผู้ที่เดินทางเข้ามา การซื้อประกันอาจไม่ครอบคลุม หรือ การเข้ามาในพื้นที่สีแดง การกลับไปประเทศเขา ทำให้เขาถูกกักตัว ต่างๆเหล่านี้ เป็นปัจจัยทำให้เขาตัดสินใจที่จะเดินทางมา และ ใกล้จะไฮซีซั่นมากแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะผลักดันแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมดเป็นสีพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นอกจากนี้ในวันนี้นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ต ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ มีความประสงค์ว่าเดินทางมาแล้วอยากพักผ่อน ซึ่ง ภูเก็ตถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีส้ม เราไม่สามารถขายแอลกออฮอล์ ในร้านอาหารได้ อยากให้รองนายกรัฐมนตรีช่วยผลักดันเมื่อภูเก็ตเป็นสีพิเศษแล้วอาจจะเริ่มที่ร้านอาหารที่เป็นโอเพ่นแอร์หรือ ร้านอาหารที่เป็นแอร์ มีพื้นที่จำกัดในโรงแรมให้ขายแอลกอฮอล์ได้ระดับหนึ่งมีมาตรการควบคุมตามเข้าไป และ ขอให้ผลักดันแคมเปญต่างๆ กระตุ้น ตลาดในประเทศ เป็นตลาดสำคัญที่สุดของภูเก็ตรวมทั้งเป็นตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งประเทศ